واحدهای درمانی بیمارستان امام رضاع مشهد
معرفی بخشهای درمانی  
قالب وبلاگ
3za0zr8up1za7d7qql.jpg
[ دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 11:1 ] [ روابط عمومی ]
شناسنامه بیمارستان امام رضا (ع)
سال تاسیس : 1313 هجری شمسی
مساحت : 28500 مترمربع
تعداد تخت : 918 تخت
آدرس : ایران، مشهد، میدان امام رضا (ع)


ادامه مطلب
[ دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 10:9 ] [ روابط عمومی ]
معرفي طب اورژانس
 
گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در نخستین گام در راستای افزایش کیفیت خدمات و رضایتمندی در اورژانس مرکزی بیمارستان امام رضا(ع)طراحی فضای فیزیکی واصلاح فرایند های جاری در اورژانس مرکزی را آغاز کرد و به همین ترتیب طراحی فضای فیزیکی اورژانس عدالتیان را نیز پیشنهاد داد.

مستند سازی مدارک پزشکی وپرونده ها، باز مهندسی فرایند تریاژ، سیر درمان ،تعیین تکلیف و انتقال بیماران در اورژانس مرکزی و نیز مشارکت درآموزش پرسنل اورژانس جهت ارایه مراقبت های پیش بیمارستانی موجب بهبود مدیریت پبش بیمارستانی و بیمارستانی از جمله فعالیتهای این گروه بوده است .

این گروه در سالهای بعد از تاسیس با آموزش دستیاران وکارورزان طب اورژانس و ایجاد کلاسهای مهارتهای بالینی در اورژانس مرکزی، کیفیت ارزیابی،احیا ،تثبیت،تشخیص و مراقبت از بیماران را افزایش داد وبا تدوین گاید لاین ها وایجاد تیم کاری در اورژانس در جهت پیگیری مناسب بیماران و سیستم ترخیص، ارجاع، انتقال و مدیریت مناسب اورژانس نیز اقدام نمود .

در امور پژوهشی نیز این گروه اقدام به مدیریت پاپانامه ها در اورژانس وتدوین مقالات هدفمند و ترجمه وتالیف متون می کند.

گروه طب اورژانس با برگزاری جلسات هفتگیآموزش مداوم ادواری به امر آموزشهای عمومی به تمامی پرسنل وشاغلین سیستم های بهداشتی در جهت کاهش صدمات ناشی از حوادث و فوریتهای پزشکی نیز اقدام نموده است.

این گروه در نظر دارد با هماهنگی با کلیه ارگانهایی که در سیستم پیش بیمارستانی وحوادث وبلایا مشارکت دارند با ایجاد آمادگی لازم در زمینه پدافند غیر عامل نقش موثری دراین زمینه ایفا کند

 اسامی اعضای هیيت علمی و متخصصین
 
 
دکتر عبدالله بهرامی   ( مدیر گروه طب اورژانس)

دکتر احسان بلوردی  ( رییس گروه طب اورژانس)

دکتر الهام پیش بین  

دکتر کوروش احمدی

دکتر سید امیر مسعود هاشمیان

دکتر محسن ابراهیمی

دکترحمید رضا ریحانی

دکتر شهرام کیخا

دکتر محمد داوود شریفی

دکتر حمید زمانی مقدم
 
[ دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 8:26 ] [ روابط عمومی ]

مركز سم شناسي پزشكي – بيمارستان امام رضا (ع).pdfمركز سم شناسي پزشكي – بيمارستان امام رضا (ع).doc

مركز سم شناسي پزشكي – بيمارستان امام رضا (ع)

[ دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 8:23 ] [ روابط عمومی ]
 بخش نفرولوژی
 
بخشهای تابعه   

Ø        بخش پيوند كليه

Ø         (CAPD) بخش دياليز صفاقي

Ø        بخش پيوند اعضا از مرگ مغزي

Ø        بخش نفرولوژي

Ø        بخش همودياليز

Ø        بخش مراقبت های ويژه (ICU)

 

          تعداد تخت

نفرولوژي :  12

ICU :        7 

پيوند كليه :   14

دياليز صفاقي: 2

همودياليز : 18

 

تعداد

پرسنل بخش نفرولوژي

پرسنل بخش  ICU

پرسنل بخش پيوند کليه

پرسنل بخش همودياليز

پرسنل بخش دياليز صفاقي

پرسنل بخش پيوند اعضا

فوق تخصص

3

3

3

3

3

3

متخصص

2

2

1

1

 

 

پزشك عمومي

 

 

 

 

 

1

پرستار

5

7

13

18

2

 

بهيار

2

 

2

 

 

 

كمك بهيار

4

5

5

3

 

 

 

اساتيد بخش نفرولوژی  

 1. دکتر مسيح نقيبي                                   دانشيار – رئيس بخش
 2. دکتر فاطمه فاطميان                                 استاديار
 3. دکتر فرزانه شريفي پور                              استاديار
 4. دکتر عباسعلي زراعتي                            
 5. دکتر مريم حامي
 6. دکتر بشري حسن زماني

 اقدامات تخصصی و فوق تخصصی خاص 

 ·   اقدامات تشخيصي درماني جهت بيماران
 

   امکانات کلينيکی و پاراکلينيکی خاص 

·   بيوپسي کليه

·   ونتيلاسيون مکانيکي - همودياليز (CRRT)

·   همودياليز – پلاسمافرزيس

·   ديآليز صفاقي

·   بيوپسي کليه پيوندي

·   بخش پيوند اعضا

 
[ دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 8:6 ] [ روابط عمومی ]

دفتر گروه زنان
درمانگاه اورژانس زنان
زايشگاه جراحي زنان
اتاق عمل زنان مراقبت هاي ويژه نوزادان
زنان مامايي
امور نگهباني

اساتيد:cv
دكتر منيره جهانيان
دكتر فاطمه توسلي
دكتر نيره پور جواد
دكتر مرضيه لطفعلي زاده
دكتر ليلي حفيظي
كشيك اساتيد درخرداد ماه برنامه كار پزشكان برنامه رزيدنت هاي زنان
تازه ها تحقیقات زنان مطالب علمي تبريك و تسليت
اخبار بخش مسابقه و سرگرمي پرسش و پاسخ
پست الكترونيك برنامه ماهانه اساتيد -  مطب اساتيد
 
 • سوپروايزر زنان -مسئولين دپارتمان 
  تلفن هاي تماس دپارتمان زنان
 • هر هفته سه سوال:
 
 
[ دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 8:3 ] [ روابط عمومی ]
 
 
 
 
 
      
       
       
       سوختگي
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

        
  عوامل ايجاد سوختگي ها
 درجه و دسته بندي سوختگي ها 
                  

                    

 
 
 
       سوختگي مردان
     
       سوختگي زنان و اطفال
    
        اورژانس سوختگي
    
        اتاق عمل سوختگي
 
 
 
 
 
 
[ دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 8:2 ] [ روابط عمومی ]
بخش داخلي

 بخشهاي تابعه

Ø        ICU
Ø        بخش غدد و متابوليسم
Ø        بخش هماتولوژي-انکولوژي
Ø        بخش مسمومين
Ø        بخش ريه
Ø        بخش روماتولوژي
Ø        بخش گوارش
Ø        بخش کليه
Ø        اورژانس داخلي

             تعداد تخت :

                        بخش گوارش : 20
                        بخش غدد و ريه : 18
                        بخش هماتولوژي : 18
                        بخش روماتولوژِِي : 18
                        بخش مسمومين : 23
                        اورژانس داخلي : 29

تعداد

پرسنل بخش هماتولوژي

پرسنل بخش  روماتولوژي

پرسنل بخش داخلي

پرسنل اورژانس داخلي

پرسنل بخش مسمومين

پرستار

14

6

12

18

11

منشي

2

1

 

 

 

بهيار

3

4

11

2

1

كمك بهيار

6

3

11

7

9

 

اساتيد بخش داخلي 

1. دكتر اسدا...  افشاري  صالح                         دانشيار – داخلي
2. دكتر عبدا...    بهرامي                                 دانشيار 
3. دكتر هومن  مسنن مظفري                          استاديار
4. دكتر مجيد   حسيني                                  متخصص
5. دكتر مرجان سادات سقايت                          متخصص
6. دكتر ميترا  احدي                                        متخصص
7. دكتر مهدي  بلالي  مود                                استاد – مسمومين
8. دكتر غلامعلي   زارع                                    استاديار
9. دكتر محمد  مهدي  كوشيار                          استاديار – هماتولوژي
10. دكتر محمد حسن  جوكار                            استاديار – روماتولوژي
11. دكتر ژاله  شريعتي   سرابي                       دانشيار
12. دكتر محمد رضا  هاتف فرد                          دانشيار
13. دكتر عباسعلي  زراعتي                             استاديار – نفرولوژي
14. دكتر فرزانه  شريفي پور                              استاديار
15. دكتر فاطمه  ناظميان                                 استاديار
16. دكتر مسيح  نقيبي                                   دانشيار
17. دكتر سيد حسين احمدي حسيني             استاديار _ ريه
18. دكتر فريبا رضايي طلب                               استاديار
19. دكتر جواد  قاسميه                                    استاديار
20. دكتر عباس اسماعيل زاده                          استاديار -  گوارش
21. دكتر حميد رضا  سيما                                استاديار
22. دكتر محمود   فرهودي                                استاد
23. دكتر زهره  مرادي  مقدم                             استاديار
24. دكتر علي  مختاري فر                                استاديار
25. دكتر خسرو  نوربخش                                 استاد
26. دکتر رضا مهدوي زفرقندي                           استاد _ ارولوژيست و فلوشيپ جراحي پيوند کليه
27. دکتر محمد رضا دارابي محبوب                     دانشيار _ ارولوژيست و فلوشيپ آندارولوژي – رئیس بخش
28. دکتر مليحه کشوري                                  استاديار _ ارولوژيست
29. دکتر کاميار توکلي طبسي                          استاديار _ ارولوژيست
30. دکتر محمد مهدي رحماني                          متخصص _ ارولوژيست
31. دكتر محمد حسن خزاعي                           استاديار – آندوكرين
32. دكتر پروين  لايق                                       استاديار
33. دكتر زهره  موسوي                                   دانشيار
34.دكتر رضا افشاري                                      استاديار سم شناسي باليني

  اقدامات تخصصي و فوق تخصصي خاص

  Ø       آندوسکوپي هاي دستگاه گوارش، بيوپسي هاي کبد، معده, روده، برداشت پوليپ با دستگاه آندوسکوپي ERCP
  Ø      مرکز تحقيقات بيماريهاي کبدي, بيوپسي کليه, پيوند کليه, آسپيراسيون و بيوپسي مغز استخوان
  Ø      شيمي درماني بستري و سراپايئ، الکتروفورزهموگلوبيني, تشخيص سرطان خون ، مرکز تحقيقات روماتولوژي، درمان بيماريهاي روماتولوژيک
  Ø      بيوپسي سوزني تيروئيد، درمان بيماريهاي الکتروفورزپروتئين سرم, آندوکرين، بيوپسي ترانس برنشيال ريه، بيوپسي پلور، تست هاي تشخيصي ريه

 امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي خاص 

Ø      انواع آندوسکوپي ها, ERCP, الکتروفورزپروتئين, بيوپسي مفصل, مطالعه و گزارش آسپيراسيون مغز استخوان, تزريقات داخل مفصل, دياليز, پلاسما فرزيس, پيوند کليه, درمان مسموميت هاي مختل

[ دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 7:59 ] [ روابط عمومی ]
بخش عفوني
 
بخشهاي تابعه

Ø        بخش عفوني مردان

Ø        بخش عفوني زنان

Ø        بخش عفوني كودكان

 

            تعداد تخت : 30

 

            پرسنل بخش :

                        متخصص : 7 

                        پرستار : 17

                        بهيار : 11

                        كمك بهيار : 13

 
اساتيد بخش عفوني

 

۱. دكتر  اشرف  توانايي ثاني                          دانشيار 
۲. دكتر علي اكبر حيدري                               دانشيار _ مسئول کمیته مرگ و میر بخش عفونی

۳. دكتر محمد  رضا  سروقدبطن مقدم              دانشيار _ مسئول ژورنالها و تازه های پزشکی عفونی

۴. دكتر محمد جواد  قبولي شاهرودي              استاديار _
۵. دكتر امين  بجـدي                                    استاديار_ رئيس بخش 
۶.دكتر  حميد رضا نادري                               دانشيار_  مدير گروه
7. دكتر سيد احمد خليفه سلطاني                 استاديار _  مسئول برگزاري كلاسهاي رزيدنتي

 8. دکتر فرشيد عابدي                                  استاديار

اقدامات تخصصي و فوق تخصصي خاص
 

Ø       اقدامات تشخيصي و درماني براي بيماريهاي عفوني و  گرمسيري

Ø       مشاوره منظم هفتگي براي بيماران سلي – عارضه دار در درمانگاه مرکزی بیمارستان

Ø       مشاوره منظم هفتگي براي افراد آلوده به HIV  – در کلینیک مثلثی – مرکز بهداشت استان

Ø       عضويت همکاران در کميته هاي مختلف علمي : سل - ايدز - فلج اطفال- واکسيناسيون MR – آنفلوانزای پرندگان – التور – مننژیت – کنترل عفونت – مرگ و میر بیمارستانی – هپاتیت و غیره

 

امكانات كلينيكي و پاركلينيكي خاص

 

Ø       درمانگاه عفوني : پذيراي بيماران سرپائي

Ø       درمانگاه اورژانس : پذيراي بيماران اورژانس

Ø       بخش عفوني : پذيراي بيماران بستري - داراي 30 تخت فعال

Ø       آزمايشگاه بخش
 
[ دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 7:58 ] [ روابط عمومی ]
بخش جراحي قلب باز

بخشهاي تابعه

Ø درمانگاه جراحي قلب
Ø اتاق هاي عمل جراحي قلب
Ø بخش جراحي قلب
Ø ICU جراحي قلب
Ø لانژري
Ø CSR
Ø پذيرش جراحي قلب
Ø بانک خون جراحي قلب

تعداد تخت :

ICU جراحي قلب : 11 تخت فعال

بخش جراحي قلب : 20 تخت مصوب تا 35 تخت فعال

اتاق عمل جراحي قلب : 4 اتاق عمل فعال

بخش تابعه

اتاق عمل

ICU

Post ICU

CSR

لانژري

سرپرستار 1 1 1
پرفيوژنيست 4
پرستار 6 31 21
کاردان اتاق عمل 6
هوشبري 5
کمک بهيار 4 6 7 2
خدمتگذار 3 5 5 1
منشي 1

 

اساتيد بخش جراحي قلب باز

1- دکتر محمد عباسي تشنيزي – رييس بخش قلب باز -فوق تخصص جراحي قلب – استاديار پيماني

 

2- دکتر علي رضا مولوي پور – فوق تخصص جراحي قلب – استاديار پيماني

3- دکتر محمد حسن نظافتي – فوق تخصص جراحي قلب – استاديار رسمي – فارغ التحصيل از دانشگاه پيرماري کوري پاريس

4- دکتر علي اصغر معيني پور – فوق تخصص جراحي قلب

5- دکتر قاسم سلطاني – متخصص بيهوشي – استاديار رسمي

6- فلوشيب جراحي قلب : يک نفر – دکتر عليرضا کرمرودي

7- پزشک عمومي : دو نفر

امكانات كلينيكي و پاراكلينيكي خاص

اکوکارديوگرافي

دياليز يا فيلتراسيون طولاني (CRRT)

بيوپسي قلب

توانمنديهاي جراحي قلب باز

بيماريهاي مادرزادي قلب:
 
TGA(Switch Arterial & Atrial) – TOF – AV Canal (Complete & Partial ) – VSD – ASD – PDA – Coarectation of Aorta – PAPVC & TAPVC – Fontan – BT Shunt – Glenn Shunt - PA Banding
 
بيماريهاي اکتسابي قلب:                                                                CABG (off & on pump) – MVR & Repair - AVR & Repair – Multi Valvular Surgery – Bental

 

نكات مهم

1 - تنها مرکز در ايران با قابليت اعمال جراحي قلب به روش ويدئوتوراکوسکوپي و صاحب بزرگترين آمار جراحي قلب کودکان بستن PDA به روش ويدئوتوراکوسکوپي

2- باي پس عروق کرونر به روش ويدئوتوراکوسکوپي

3- جراحي قلب مادرزادي و اکتسابي به روش کم تهاجم و حفظ زيبائي

4- پيوند قلب

5- AF Radio Frequency Ablation

[ دوشنبه یازدهم دی ۱۳۹۱ ] [ 7:56 ] [ روابط عمومی ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

آرشيو مطالب
امکانات وب
 • قالب وبلاگ